preskoči na sadržaj

Osnovna škola Velika Pisanica

vijesti

Odabir agencije za provođenje ekskurzije učenika 7.-ih i 8.-ih razreda u šk.g.2019./20.

Autor: Ivana Haić, 11. 12. 2019. 08:00

 

ZAPISNIK S RODITELJSKOG SASTANKA

 

roditelja učenika sedmih i osmih razreda , održanog 9. prosinca 2019. godine.

Prisutno je bilo  23 roditelja od 38 učenika čiji su se roditelji ranije izjasnili da žele da im djeca idu na maturalno putovanje. Popis prisutnih roditelja nalazi se u prilogu, u tablici za odabir najpovoljnije ponude.

 

Dnevni red:

 1. Izbor najpovoljnije putničke agencije za odlazak na maturalno putovanje u Seget Donji
 2. Razno

 

Ad1) Tri putničke agencije su poslale svoje ponude na javni poziv koji je škola objavila na svojim internetskim stranicama za odlazak učenika sedmih i osmih razreda na maturalno putovanje u Seget Donji uz posjet i obilazak NP Krka, Šibenika, Trogira i NP Kornati . To su putničke agencije Globus iz Bjelovara, Eklata iz Splita i Koncept putovanja iz Koprivnice. Ponude pojedinih agencija se nalaze u prilogu, a njih su predstavili predstavnici spomenutih agencija.

Roditelji su se većinski opredijelili za putničku agenciju Globus (20 glasova), dok je agencija Eklata dobila 3 glasa, a Koncept putovanja nije dobila niti jedan glas.

Ad2) Dodatnih pitanja nije bilo.

 

Maja Car

[više]

Obavijest o izboru Povjerenstva po javnom pozivu 1/2019

Autor: Ivan Piria, 18. 11. 2019. 11:01

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICA

HRVATSKIH MUČENIKA 3

43271 VELIKA PISANICA

OIB : 35362315282

TEL: 043/883-110 ; 043/883-900

E-MAIL : ured@os-velika-pisanica.skole.hr

 

   Predmet : Obavijest o izboru Povjerenstva

Povjerenstvo Osnovne škole Velika Pisanica sastalo se dana 13.11.2019. godine s početkom u 13.00 sati u prostoru matične škole u Velikoj Pisanici radi otvaranja pristiglih ponuda  za provođenje školske ekskurzije po javnom pozivu 1/2019

Ponude su zatražene putem javnog poziva objavljenog na internetskoj stranici Osnovne škole Velika Pisanica 28.10.2017. godine, a rok za dostavu bio je 6.11.2019. godine. Na javni poziv pristiglo je tri (3) ponude, koje su otvorene na sastanku.

Povjerenstvo je jednoglasno izabralo tri agencije koje će se predstaviti na roditeljskom sastanku učenika sedmih i osmih razreda 25.11.2019. godine  u 13.00 sati u matičnoj školi u Velikoj Pisanici.

 

Odabrane agencije su :

 1. Turistička agencija Globus Bjelovar, Matice hrvatske 2
 2. Putnička agencija Koncept putovanja, Ivana Generalića 3, 48000 Koprivnica
 3. Putnička agencija Eklata iz Splita, Osječka 11

 

 

Predstavnici odabranih agencija bit će pozvani na roditeljski sastanak kako bi predstavili svoje ponude.

 

Predsjednica Povjerenstva:

Jasminka Crnković

 

[više]

Arhiva naših vijesti   
 


 

OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

 

Broj poziva

1/2019

 

1.

Podaci o školi:

Upisati tražene podatke

 

Ime škole:

OŠ Velika Pisanica

 

Adresa:    

Hrvatskih mučenika 3

 

Mjesto:

Velika Pisanica

 

Poštanski broj:

43271 Velika Pisanica

 

 

 

2.

Korisnici usluge su učenici

7. i 8.

razreda

 

 

 

3.

Tip putovanja:

Uz planirano upisati broj dana i noćenja

 

 1.  

Škola u prirodi

 •  
 •  

 

 1.  

Višednevna terenska nastava

 •  
 •  

 

 1.  

Školska ekskurzija

5 dana

4 noćenja

 

 1.  

Posjet

 •  
 •  

 

 

 

 

4.

Odredište

Upisati područje ime/imena države/država

 

 1.  

u Republici Hrvatskoj 

Republika Hrvatska

 

 1.  

u inozemstvu

 

 

5.

Planirano vrijeme realizacije

(predložiti u okvirnom terminu od dva tjedna)

od

19.6.

do

23.6.

2020.

 

Datum

Mjesec

Datum

Mjesec

Godina

 

6.

Broj sudionika

Upisati broj

 

a)

Predviđeni broj učenika

38

s mogućnošću odstupanja za tri učenika

 

b)

Predviđeni broj učitelja

3

 

c)

Očekivani broj gratis ponuda za učenike

 

 

7.

Plan puta

Upisati traženo

 

Mjesto polaska

Velika Pisanica

 

Usputna odredišta

Po potrebi

 

Krajnji cilj putovanja

Seget Donji

 

8.

Vrsta prijevoza

Traženo označiti ili dopisati kombinacije

 

 1.  

Autobus koji udovoljava zakonskim propisima za prijevoz učenika

X

 

 1.  

Vlak

 

 

 1.  

Brod

 

 

 1.  

Zrakoplov

 

 

 1.  

Kombinirani prijevoz

 

 

9.

Smještaj i prehrana

Označiti s Xjednu ili više mogućnosti smještaja

 

a)

Hostel

 

 

b)

Hotel

(upisati broj ***)

 

c)

Pansion

 

 

d)

Prehrana na bazi polupansiona

 

 

e)

 

Prehrana na bazi punoga

pansiona

x

 

f)

Drugo (upisati što se traži)

Apartmansko naselje***

 

10.

U cijenu ponude uračunati:

Upisati traženo s imenima svakog muzeja, nacionalnog parka ili parka prirode, dvorca, grada, radionice i sl. ili označiti s X(zae)

 

 1.  

Ulaznice za

NP KRKA -Izlet brodom na

otočić Visovac i obilazak franjevačkog samostana. Vožnja do brodskog pristaništa i odlazak na izlet brodom u NP Kornati.

 

 1.  

Sudjelovanje u radionicama

 

 

 1.  

Vodiča za razgled grada

Trogir i Šibenik

 

 1.  

Drugi zahtjevi

Animatori, animacijski program i rekviziti te medicinska sestra u smještajnom objektu

 

 1.  

Prijedlog dodatnih sadržaja koji mogu pridonijeti kvaliteti realizacije

 

 

 

 

 

 

11.

U cijenu uključiti i stavke putnog osiguranja od:

Traženo označiti s X ili dopisati (za br. 12)

 

 1.  

posljedica nesretnoga slučaja i bolesti na

 •  

 

 

 1.  

zdravstvenog osiguranja za vrijeme puta i boravka u inozemstvu

 

 

 1.  

otkaza putovanja

 1.  

 

 1.  

troškova pomoći povratka u mjesto polazišta u

slučaju nesreće i bolesti

 

 

 1.  

oštećenja i gubitka prtljage

 

 1.  

 

Rok dostave ponuda je

           6.11.2019.

(datum)

Javno otvaranje ponuda održat će se u Školi dana

     13.11.2019.

 1. 13.00 sati
                               
 

 

 1. Prije potpisivanja ugovora za ponudu odabrani davatelj usluga dužan je dostaviti ili dati školi na uvid:
 1. Dokaz o registraciji (preslika izvatka iz sudskog ili obrtnog registra) iz kojeg je razvidno da je davatelj usluga registriran za obavljanje djelatnosti turističke agencije.
 2. Presliku rješenja nadležnog ureda državne uprave o ispunjavanju propisanih uvjeta za pružanje usluga turističke agencije – organiziranje paket-aranžmana, sklapanje ugovora i provedba ugovora o paket-aranžmanu, organizaciji izleta, sklapanje i provedba ugovora o izletu.
 1. Mjesec dana prije realizacije ugovora odabrani davatelj usluga dužan je dostaviti ili dati školi na uvid:
 1. dokaz o osiguranju jamčevine (za višednevnu ekskurziju ili višednevnu terensku nastavu).
 2. dokaz o osiguranju od odgovornosti za štetu koju turistička agencija prouzroči neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza iz paket-aranžmana (preslika polica).

 

Napomena:

 1. Pristigle ponude trebaju sadržavati i u cijenu uključivati:

a) prijevoz sudionika isključivo prijevoznim sredstvima koji udovoljavaju propisima

b) osiguranje odgovornosti i jamčevine

 1. Ponude trebaju biti :

a) u skladu s propisima vezanim uz turističku djelatnost ili sukladno posebnim propisima

b) razrađene po traženim točkama i s iskazanom ukupnom cijenom po učeniku.

 1. U obzir će se uzimati ponude zaprimljene u poštanskome uredu ili osobno dostavljene na školsku ustanovu do navedenoga roka.
 2. Školska ustanova ne smije mijenjati sadržaj obrasca poziva, već samo popunjavati prazne rubrike .

Potencijalni davatelj usluga može dostaviti i prijedlog drugih pogodnosti ili sadržaja koje može ponuditi vezano uz objavljeni poziv, ako je to školska ustanova označila pod brojem 10. točke e) obrasca. U slučaju da isti iziskuje povećanje troškova po učeniku, potencijalni davatelj ih je dužan obrazložiti.

 

Odabir agencije za provođenje ekskurzije učenika 7.-ih i 8.-ih razreda u šk.g.2019./20.

Autor: Ivana Haić, 11. 12. 2019. 08:00

 

ZAPISNIK S RODITELJSKOG SASTANKA

 

roditelja učenika sedmih i osmih razreda , održanog 9. prosinca 2019. godine.

Prisutno je bilo  23 roditelja od 38 učenika čiji su se roditelji ranije izjasnili da žele da im djeca idu na maturalno putovanje. Popis prisutnih roditelja nalazi se u prilogu, u tablici za odabir najpovoljnije ponude.

 

Dnevni red:

 1. Izbor najpovoljnije putničke agencije za odlazak na maturalno putovanje u Seget Donji
 2. Razno

 

Ad1) Tri putničke agencije su poslale svoje ponude na javni poziv koji je škola objavila na svojim internetskim stranicama za odlazak učenika sedmih i osmih razreda na maturalno putovanje u Seget Donji uz posjet i obilazak NP Krka, Šibenika, Trogira i NP Kornati . To su putničke agencije Globus iz Bjelovara, Eklata iz Splita i Koncept putovanja iz Koprivnice. Ponude pojedinih agencija se nalaze u prilogu, a njih su predstavili predstavnici spomenutih agencija.

Roditelji su se većinski opredijelili za putničku agenciju Globus (20 glasova), dok je agencija Eklata dobila 3 glasa, a Koncept putovanja nije dobila niti jedan glas.

Ad2) Dodatnih pitanja nije bilo.

 

Maja Car

[više]

Obavijest o izboru Povjerenstva po javnom pozivu 1/2019

Autor: Ivan Piria, 18. 11. 2019. 11:01

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICA

HRVATSKIH MUČENIKA 3

43271 VELIKA PISANICA

OIB : 35362315282

TEL: 043/883-110 ; 043/883-900

E-MAIL : ured@os-velika-pisanica.skole.hr

 

   Predmet : Obavijest o izboru Povjerenstva

Povjerenstvo Osnovne škole Velika Pisanica sastalo se dana 13.11.2019. godine s početkom u 13.00 sati u prostoru matične škole u Velikoj Pisanici radi otvaranja pristiglih ponuda  za provođenje školske ekskurzije po javnom pozivu 1/2019

Ponude su zatražene putem javnog poziva objavljenog na internetskoj stranici Osnovne škole Velika Pisanica 28.10.2017. godine, a rok za dostavu bio je 6.11.2019. godine. Na javni poziv pristiglo je tri (3) ponude, koje su otvorene na sastanku.

Povjerenstvo je jednoglasno izabralo tri agencije koje će se predstaviti na roditeljskom sastanku učenika sedmih i osmih razreda 25.11.2019. godine  u 13.00 sati u matičnoj školi u Velikoj Pisanici.

 

Odabrane agencije su :

 1. Turistička agencija Globus Bjelovar, Matice hrvatske 2
 2. Putnička agencija Koncept putovanja, Ivana Generalića 3, 48000 Koprivnica
 3. Putnička agencija Eklata iz Splita, Osječka 11

 

 

Predstavnici odabranih agencija bit će pozvani na roditeljski sastanak kako bi predstavili svoje ponude.

 

Predsjednica Povjerenstva:

Jasminka Crnković

 

[više]

Arhiva naših vijesti   
 


 
 > Javni pozivi za izlete
CMS za škole logo
Osnovna škola Velika Pisanica / Hrvatskih mučenika 3, HR-43270 Velika Pisanica / www.os-velika-pisanica.skole.hr / ured@os-velika-pisanica.skole.hr
preskoči na navigaciju